Firma rozpocz�a dzia�alno�� w 1998 roku. Na pocz�tku przygotowywali�my projekty zwi�zane z budownictwem dla innych firm produkuj�cych konstrukcje aluminiowe i stalowe.

W 2000 roku uruchomili�my w�asn� produkcj� okien, drzwi i fasad aluminiowych.

Zdobywane do�wiadczenie i sta�e dokszta�canie pozwala nam realizowa� skomplikowane i nietypowe zlecenia. Zapewniamy pomoc i konsultacje na ka�dym etapie realizacji.DELTA Mariusz Pawela

ul. Dolna 82
44-218 Rybnik

tel. +48 32 42 630 86
kom. +48 501 453 752

e-mail: biuro@deltapro.pl